Sprzedaż zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku


Adres źródłowy: http://pupwalcz.pl/sprzedaz-zbednych-lub-zuzytych-skladnikow-rzeczowych-majatku