Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia

biuro@zielonalinia.gov.pl

 

Wybierając numer 19524, uzyskasz informacje w wybranym urzędzie na terenie całej Polski na temat:

  • aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych),
  • uprawnień na rynku pracy,
  • dofinansowania działalności gospodarczej,
  • możliwości szkoleń i przekwalifikowań,
  • instrumentów rynku pracy (m.in.: staży, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych),
  • rekrutacji pracowników,
  • świadczeń z powiatowego urzędu pracy,
  • baz teleadresowych powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, centrów informacji i planowania kariery zawodowej i innych,
  • wybranych zagadnień z prawa pracy,
  • kwot i wskaźników obowiązujących w danym roku.

Adres źródłowy: http://pupwalcz.pl/kontakt-do-zielonej-linii-centrum-informacyjno-konsultacyjnego-sluzb-zatrudnienia